← Zpět na výpis článků
Úvodní strana » Blog » Aktuality a zajímavosti » Předávací protokol: Co do něj patří a jak má vypadat?

Předávací protokol: Co do něj patří a jak má vypadat?

Aktuality a zajímavosti

Pokud pronajímáte byt, pak by předávací protokol měl být nezbytnou součástí smluvní dokumentace. Po nájemní smlouvě jde o další dokument, který může v mnoha situacích chránit investice do nájemního bydlení a předejít nepříjemnostem na konci smluvního vztahu. Proč je nezbytný a jak má správně vypadat?

Předávací protokol je listina, která formálně potvrzuje předání a převzetí movitých věcí či nemovitostí a podrobně popisuje jejich stav k určitému dni. V případě bytu k pronájmu se vystavuje předávací protokol zahrnující současný stav bytu, vybavení a stavy měřidel. Podpisu protokolu by měla předcházet prohlídka bytu, kdy se nájemce seznámí s celým bytem, přidruženými prostory a vybavením. Klíčové také je, aby se předávací protokol sepsal nejen na začátku, ale i na konci nájmu.

Proč sepisovat předávací protokol?Blog (4).png

Protokol o předání bytu k nájemnímu bydlení chrání jak pronajímatele, tak i nájemce před možnými spory. Už se vám někdy stalo, že jste nemohli přijít na příčinu škod a nebylo jasné, kdo má vzniklé škody uhradit? Nebo vám nájemce tvrdí, že v rozbitém stavu již věc převzal? Přesně takové a mnohé další situace vám předávací protokol pomůže vyřešit. Shrnuli jsme pro vás nejčastější důvody, proč se vyplatí mít detailně sepsaný protokol o předání.

Opravy a údržba: Užívaný byt a jeho vybavení se časem přirozeně opotřebovává. Nájemce je však povinen o byt v průběhu užívání dobře pečovat a zajišťovat jeho údržbu a opravy. Více se tomuto tématu věnujeme v našem článku. Díky předávacímu protokolu z počátku nájmu můžete snáz posoudit, k jakým změnám v bytě za dobu užívání došlo.
Škody: Na konci nájmu chráníte podrobným popisem stavu bytu a jeho vybavení své vynaložené investice. Nájemce svým podpisem stvrzuje, že jím způsobené škody uvedené v předávacím protokolu musí uhradit či věc uvést do původního stavu..
Odcizení majetku: Protokol slouží také jako soupis věcí, které jsou nájemníkovi předány k užívání. Jednoduše tak doložíte, když nějaké věci chybí.
Exekuce: Je-li nájemce v exekučním řízení, pak může teoreticky dojít i k zabavování majetku v nájemním bytě, pokud bude mít exekutor důvodné podezření, že jde o majetek nájemce. V těchto případech je předávací protokol vaší neprůstřelnou obranou, jak nepřijít o majetek ve vašem investičním bytě.

Pro případ vzniklých škod a jejich krytí nezapomeňte také na vhodná pojištění. Vedle pojištění nemovitosti pak zvažte také pojištění domácnosti a odpovědnosti.

Náležitosti a nezbytnosti protokolu o předání

Aby předávací protokol plnil svůj účel, měl by obsahovat podrobný popis stavu bytu a jeho vybavení. Je rovněž vhodné si pořídit detailní fotodokumentaci. Pokud by se totiž váš nájemce dostal do exekučního řízení, bude správně vyplněný předávací protokol to jediné, co vás ochrání před zabavením věcí exekutorem. Jak má ale předávací protokol správně vypadat? Univerzální vzor si můžete snadno stáhnout na webu. Pokud
však řešíte pronájem bytu přes agenturu, nemusíte se obávat, že by v protokolu něco chybělo a stejně tak, že by nájemce měl exekuce. Každého nájemce průběžně prověřujeme. Správa pronájmu vám pomůže nejen s nájemní smlouvou, ale i s detailně zpracovaným předávacím protokolem. Jaké náležitosti musí protokol obsahovat a co dále doporučuje Dokonalý nájemník?

● Prohlášení a podpis pronajímatele, že byt a uvedené vybavení předává nájemci,
● prohlášení a podpis nájemce, že přebírá byt a uvedené vybavení,
● datum předání,
● předmět předání a podrobný popis současného stavu včetně závad,
● seznam a počet klíčů od bytu a společných prostor,
● údaje měřidel pro odečet vody, tepla, elektřiny a př. plynu,
● příslušné návody k obsluze předávaného zařízení a vybavení,
● fotodokumentace současného stavu vybavení.

Součástí předávacího protokolu může být rovněž potvrzení o tom, že byl nájemce seznámen s bytem, jeho vybavením i s veškerými náležitostmi spojenými s užíváním.

Předávací protokol jako ochrana obou stran

Protokol o předání chrání obě strany nájemního vztahu. Zatímco pronajímatel je krytý z hlediska případných škod, nájemce protokol chrání v případě, že by pronajímatel požadoval opravu vad či poškození, se kterou nájemce byt již převzal. Budou-li při převzetí nájemcem zjištěny vady, které brání plnohodnotnému užívání bytu, může tyto vady nájemce uvést v předávacím protokolu a domluvit se s pronajímatelem na jejich odstranění. K podrobnému popisu stavu věcí pak skvěle slouží fotodokumentace, která by měla být součástí protokolu. Fotografie usnadní oběma stranám kontrolu stavu bytu a vybavení stejně tak jako řešení vad a škod.

Chcete si užívat bezstarostného pronájmu s garancí nájmu každý měsíc? Hledáte ideálního nájemce, se kterým se na všem domluvíte k oboustranné spokojenosti? Vyzkoušejte služby správce pronájmu, který obstará všechny náležitosti za vás. Dokonalý nájemník je spolehlivým partnerem v oblasti pronájmu bytů a domů nejen ve velkých městech, ale po celé ČR.

← Zpět na výpis článků

Kalkulace nájemného

Zadejte prosím údaje potřebné k určení orientační výše nájemného Vaší bytové jednotky.

Pole označená * jsou povinná.

Close