← Zpět na výpis článků
Úvodní strana » Blog » Jak pronajímat » Na co se zaměřit při kontrole nájemního bytu?

Na co se zaměřit při kontrole nájemního bytu?

Jak pronajímat

Kontrola nájemního bytu je nezbytnou součástí vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem. Vedle podstatných věcí můžete při kontrole probrat s nájemníky také sousedské vztahy a plány ohledně bytu a bydlení do budoucna. Na co se zaměřit a jak podpořit kladný nájemní vztah? 

Pro prohlídky a kontroly bytu neuvádí zákon žádné předpisy, proto se musíme spolehnout na nepsané etické a morální zásady. Právě na lidském přístupu staví zkušený správce pronájmu, který vám pomůže v budování dobrých vztahů s nájemníky. Dokonalý nájemník garantuje stav vašeho bytu a postará se o pravidelnou kontrolu k všestranné spokojenosti. Zajímá vás, jak by měly kontroly nájemního bytu vypadat?

Budujte pozitivní vztah

Pravidelná kontrola bytu nemusí být pouze o pečlivém zjištění nezbytných oprav a vyřizování změn, případných námitek a stížností. Chcete-li s nájemníky dobře vycházet, pojměte kontrolu bytu pozitivně a respektujte nájemníkovo soukromí. Ptejte se v první řadě na to, jak je nájemce s bydlením spokojen a zda vše funguje, jak má. Pokud vám nájemce sdělí nějaká negativa, která jako pronajímatel můžete ovlivnit, ujistěte ho, že uděláte vše pro nápravu. Vstřícná komunikace je často základem pro kladné vyřešení případných nesrovnalostí.

Vždy kontrolu bytu ohlašte předem

Nikdy nechoďte kontrolovat byt bez ohlášení. Snažte se s nájemníkem dopředu domluvit, aby čas kontroly byl vhodný pro obě strany. Ideální nájemník rozhodně nechce, aby do jeho obydlí kdokoli chodil, jak se mu zlíbí, přestože jde o majitele bytu. Klíče od bytu bez souhlasu nájemníka můžete dle zákona použít pouze v případě nebezpečí.

Ujasněte si četnost kontrol v nájemní smlouvě

Kontroly bytu by měly přicházet v pravidelném intervalu. V nájemní smlouvě si proto předem určete jejich četnost. Zpravidla se kontroly nájemního bytu provádějí 2x - 4x ročně. Dopředu si v nájemní smlouvě můžete určit také konkrétní termíny kontrolních návštěv. V ideálním případě nájemníka ještě s předstihem kontaktujte a domluvenou kontrolní návštěvu si potvrďte.

Zaměřte se na podstatné věci

Předem si s nájemníky domluvte, jak bude kontrola bytu probíhat. Pro pronajímatele je důležitý garantovaný stav bytu, proto s nájemníky proberte možnost fotodokumentace a sdělte její účel. Při osobní kontrole se zaměřte na:

  • počet nájemníků sjednaný v nájemní smlouvě a případné změny (očekávání miminka, přistěhování partnera, pořízení domácího mazlíčka apod.)
  • stav základního vybavení bytu (kuchyň, koupelny, malba)
  • potřebu běžných oprav a revizí 
  • neodkladné opravy a řešení škod
  • stav vybavení, pokud {"ln":"1","id":"65","link":"blog/7-tipu-jak-pripravit-byt-k-pronajmu:65","name":"7 tipů, jak připravit byt k pronájmu","type":"object","target":"_blank","content":"pronajímáte vybavený byt"} (pořízené vybavení nezapomeňte evidovat pomocí předávacího protokolu)
  • zkontrolujte stav elektroměrů a plynoměrů

Na péči o byt by se měli podílet obě strany, jak pronajímatel, tak i nájemník. Zatímco větší úpravy a opravy jsou v rukou pronajímatele, běžné opravy jako malba, revize kotlů, čištění odpadů, výměna vypínačů a podobné úpravy spadají do kompetence nájemníka. Částka za tyto opravy by však neměla přesáhnout 100 kč za 1 m2 podlahové plochy za rok. Opravy vyžadující vyšší finanční nákladnost by měl hradit majitel bytu. 

Řešení škod způsobených nájemníkem

Ptáte se, jak řešit škody způsobené nájemníkem? Důležitá je v první řadě jejich prokazatelnost. S tím vám pomůže důkladná fotodokumentace pořízená před předáním bytu a v průběhu pravidelných kontrol. Zároveň je vhodné pro tyto případy byt i nájemníka pojistit. V ideálním případě následuje dohoda s nájemníkem o úhradě škody. Pokud nájemník způsobenou škodu uhradit odmítá, může si pronajímatel částku strhnout z kauce. O výhodách i úskalích nájemní kauce jsme sepsali článek, který si můžete přečíst zde.

Jak probíhá kontrola bytu správcem pronájmu?

Pravidelná kontrola bytu trvá zpravidla 20 - 30 minut. Za tu dobu by pronajímatel měl stihnout vše výše uvedené. Zdá se vám, že úkonů ke správné kontrole a dobře fungujícímu nájemnímu vztahu je až příliš? Obáváte se, abyste na něco nezapomněli? Podívejte se na pronájem přes agenturu a zjistěte více o možnostech, jak ušetřit svůj čas i peníze. Dokonalý nájemník vám pomůže najít ideálního nájemce a zajistí pravidelné kontroly vašeho bytu včetně profesionální fotodokumentace. Nenechte nic náhodě a kontaktujte zkušeného správce pronájmu. Od Dokonalého nájemníka máte garantovaný stav bytu i nájem v plné výši každý měsíc. Zjistěte více o možnostech pronájmu přes agenturu.

← Zpět na výpis článků

Kalkulace nájemného

Zadejte prosím údaje potřebné k určení orientační výše nájemného Vaší bytové jednotky.

Pole označená * jsou povinná.

Close