← Zpět na výpis článků
Úvodní strana » Blog » Jak pronajímat » Kauce: pomocník i strašák nájemního vztahu

Kauce: pomocník i strašák nájemního vztahu

Jak pronajímat

Kauce je vratná finanční záloha, kterou poskytuje nájemník pronajímateli. Proč může být kauce dobrým oboustranným pomocníkem v nájemním vztahu a jaká práva a povinnosti se k ní vztahují? Ať už přemýšlíte, jak pronajímat byt bez zbytečných rizik, nebo si jako nájemník chcete ujasnit vše potřebné, podívejte se na náš souhrn všech benefitů i úskalí nájemní kauce.

Proč pronajímatelé často vyžadují kauci? Roli hraje nejen psychologie, kdy nájemník úhradou kauce jednoduše potvrzuje svůj zájem o byt a vykazuje jistou finanční způsobilost hradit nájemné. Důležitým atributem kauce je finanční jistina, kterou pronajímatel může použít k úhradě dlužného nájmu v případě, že nájemník řádně neplatí. A není to nic neobvyklého, kauci v rámci nájemního vztahu zpravidla požadují po nájemníkovi i zkušení správci pronájmu.

Vše, co potřebujete vědět o kauci k pronájmu

Na kauci se vztahují podobná pravidla a zásady jako je tomu v případě úvěru od banky. Kauce slouží jako zástava pro poskytnutí služby pronájmu. Jedná se o finanční zálohu, kterou po skončení nájemního vztahu pronajímatel nájemci vrátí. Nájemce se kaucí rovněž zavazuje plnit podmínky sjednané v nájemní smlouvě. Podívejte se na kauci přehledně:

  • Výši kauce stanovuje pronajímatel a její horní hranice nesmí dle občanského zákoníku přesáhnout trojnásobek měsíčního nájmu.
  • Výši kauce, její vrácení i způsob čerpání by si pronajímatel měl písemně potvrdit s nájemníkem v nájemní smlouvě.
  • Kauci může pronajímatel použít pouze tehdy, dojde-li k porušení podmínek sjednaných v nájemní smlouvě. Zpravidla jde o úhrady dlužného nájemného nebo vzniklých škod nad rámec běžného opotřebení bytu. 
  • Není-li to v nájemní smlouvě uvedeno jinak, platí pro pronajímatele povinnost vrácení kauce po skončení nájmu. Pronajímatel tak musí učinit bez zbytečného odkladu.
  • Aby bylo čerpání kauce jasné pro obě strany, doporučuje se v případě vzniklých škod sepsání předávacího protokolu, kde je uvedena výše škod a částka použitá z kauce k jejich úhradě. Pronajímatel musí být schopen prokázat způsobené škody např. fotodokumentací.  
  • Pozor na úroky z kauce, kterým se blíže věnujeme v následujícím textu.

Úroky z kauce - jak to s nimi skutečně je? 

O tom, že se dá problematika kauce přirovnat k bankovnímu úvěru už jsme se zmiňovali výše. Věděli jste, že se na ní vztahují také úroky? Vzhledem k tomu, že nájemník poskytuje pronajímateli do úschovy finanční obnos, se kterým pronajímatel může nakládat, vztahují se na tuto transakci stejná pravidla, jako na půjčku poskytnutou bankovní institucí.

  • Nárok na úrok z kauce vyplývá z občanského zákoníku (§2254, odst. 2). 
  • Úroky z kauce se počítají za dobu od jejího poskytnutí až do jejího vrácení.
  • Výše úroků z kauce by měla být uvedena v nájemním smlouvě. Není-li to ve smlouvě uvedeno, má nájemce nárok na úroky dle zákonné sazby. 

Garantovaný nájem bez obav

Hlavním důvodem pro sepsání kauce je opodstatněná obava pronajímatele o pravidelné nájemné a poškození bytu, do kterého majitel často investuje nemalé finanční prostředky. Pokud pronajímáte svůj investiční byt, na který splácíte hypoteční úvěr, je pro vás garance nájmu zásadní, proto není radno tuto situaci podceňovat. Kauci i nájem za vás zařídí správce pronájmu, který má osvědčené metody pro získání ideálního nájemce. A i kdyby nastaly v nájemním vztahu nějaké potíže, zná veškerá legislativní opatření pro jejich prevenci i nápravu. O svůj nájem se tak bát nemusíte, stejně jako o garantovaný stav vašeho bytuDokonalý nájemník je specialista na pronájem s již 10 letou praxí a bohatým portfoliem spokojených klientů. Kontaktujte nás a my vám rádi nezávazně představíme naše služby, nebo mrkněte na náš web.

← Zpět na výpis článků

Kalkulace nájemného

Zadejte prosím údaje potřebné k určení orientační výše nájemného Vaší bytové jednotky.

Pole označená * jsou povinná.

Close