← Zpět na výpis článků
Úvodní strana » Blog » Jak pronajímat » Jak ukončit pronájem bytu?

Jak ukončit pronájem bytu?

Jak pronajímat

Nastaly ve vašem životě okolnosti, kvůli kterým jste nuceni předčasně ukončit nájemní smlouvu? Přemýšlíte, jaký postup při ukončení nájemního vztahu zvolit? Aby pro vás byla situace přehlednější, sepsali jsme jednotlivé důvody, podmínky a lhůty pro ukončení pronájmu bytu krok za krokem.

Ať už máte nájemní smlouvu sepsanou na dobu určitou či neurčitou, mohou ve vašem životě nastat situace, za kterých je nutné ukončit nájemní vztah předčasně. Důležitou roli při ukončení hrají podmínky sjednané v nájemní smlouvě. Nejsou-li kritéria ukončení uvedena ve smlouvě či jejím dodatku, postupuje se dle zákona (§ 2285 občanského zákoníku). Pokud si nejste jisti, jak připravit nájemní smlouvu, podívejte se na naše tipy v článku o náležitostech a úskalích nájemní smlouvy, nebo nás kontaktujte a podíváme se, co je to pro vás optimální.

Důvody a podmínky pro ukončení nájemní smlouvy

Ukončování smlouvy musí být vždy podloženo několika zákonem schválenými důvody. Zároveň rozlišujeme ukončení nájemního vztahu s výpovědní lhůtou tři měsíce nebo jeden měsíc. 

Ukončení nájmu s tříměsíční výpovědní lhůtou

K ukončení nájmu často dochází z těchto zákonem uznaných důvodů. Tyto důvody platí pro ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou i neurčitou, přičemž ukončení se smlouvou na dobu určitou je jednodušší a zpravidla se předpokládá, že vztah skončí uplynutím stanovené doby. I zde však mohou nastat situace, kdy je pronajímatel nucen smlouvu ukončit dříve.  

  • Pokud chce či potřebuje byt využívat sám pronajímatel, nebo jeho manžel/ka v případě, že dojde k rozvodu a exmanžel/ka se stěhuje.
  • Chce-li pronajímatel poskytnout pronajímaný byt svému příbuznému či příbuznému své/ho manžela/manželky. 
  • Pokud se v lokalitě konají úpravy ve veřejném zájmu a byt musí být vyklizen. 

Zároveň může být okolností k ukončení nájmu porušení podmínek sjednaných v nájemní smlouvě. Nejčastěji se jedná o tyto situace:

  • nájemník neplatí,
  • nájemník poškozuje byt,
  • pokud nájemce spáchal trestný čin na pronajímateli či ostatních lidech žijících v bytovém domě, včetně poškození majetku v uvedeném prostoru.

A proč se vyplatí najít do svého bytu ideálního nájemce? Nájemní vztah je možné ukončit dohodou, kde se obě strany shodnou na dalším postupu. Zdá se vám to až příliš informací a nevíte, jakou cestou se vydat? Vyzkoušejte pronájem přes agenturu, který ručí za to, že bude o váš byt dobře postaráno.

Okamžité ukončení nájmu s výpovědní lhůtou 1 měsíc

Existují také možnosti pro okamžité ukončení nájemní smlouvy, na které se vztahuje pouze měsíční výpovědní lhůta. Pronajímatel pak může nájemci podat okamžitou výpověď z nájmu. Nájemce se pak musí odstěhovat do jednoho měsíce. Zajímá vás, jaké situace musí nastat, aby pronajímatel vypověděl nájemní smlouvu okamžitě? Je tomu tak tehdy, pokud nájemce hrubě porušuje sjednané podmínky a:

  • užívá byt k jiným účelům, než bylo sjednáno v nájemní smlouvě,
  • soustavně a závažně ničí majetek majitele bytu či sousedů,
  • tři měsíce neplatí nájem (nájem musí zaplatit v plné výši) a nehraje roli, zda nájemné neplatí tři měsíce po sobě jdoucí, nebo se mu tato prodleva nastřádá v průběhu času.

V těchto případech však musí pronajímatel nájemníky na problémy nejprve upozornit a požádat je o nápravu. Výpověď nájemní smlouvy musí být sepsána písemně a v platnost přechází ode dne, kdy byla doručena nájemci.

Předávací protokol jako záruka 

S hladkým průběhem ukončení nájemní smlouvy vám do značné míry pomůže předávací protokol. Ten nezapomeňte sepsat při předávání bytu nájemci a následně se sepisuje při odevzdání bytu. Porovnání stavu bytu před a po užívání nájemcem je pak daleko snazší. Předávací protokol zahrnuje stav bytu a jeho vybavení. Vedle podrobného soupisu stavu a vybavení bytu by měl protokol obsahovat také fotodokumentaci pro případ řešení škod a oprav.

Garantovaný stav bytu bez obav

Obáváte se, že vaše současná nájemní smlouva neumožňuje hladký průběh ukončení nájemního vztahu? Zkuste se poradit se zkušenými správci pronájmu, kteří navrhnou úpravy v nájemní smlouvě tak, aby bez obav a starostí vyhovovala oběma stranám. Dokonalý nájemník spolupracuje s předními právníky a odborníky na práva a povinnosti nájemce a pronajímatele. Správce pronájmu vám pomůže vyřešit potíže v probíhajícím nájemním vztahu, nebo v případě prázdného bytu najde ideálního nájemce. Jak? Podívejte se na jednotlivé kroky naší spolupráce s pronajímateli, nebo nás rovnou kontaktujte. U nás máte garanci nájmu a stavu bytu i v případě prázdného bytu, nebo pokud nájemník neplatí. 

← Zpět na výpis článků

Kalkulace nájemného

Zadejte prosím údaje potřebné k určení orientační výše nájemného Vaší bytové jednotky.

Pole označená * jsou povinná.

Close